Hem

Perspektiv Pedagogik

 

"The way we speak to our children,

will be the sound of their inner voice!!

Foto: © Henrik Birgersson

Perspektiv Pedagogik

"En människa borde aldrig skämmas över att behöva erkänna att hon har haft fel.

Det är ju bara att med andra ord säga att man är klokare idag än igår."

Jonathan Swift

INRIKTNING UTBILDNINGAR

Foto: © Josefin Kander

Utbildningar, kurser och föreläsningar inom området samspel och bemötande erbjuds.

 

Marte Meo vägledarutbildning

 

Läs vidare...

Foto: © Azarina Kander Birgersson

Hel eller halvdagskurser/kvällskurser i estetiskt skapande. Både utifrån enskilda verksamheters önskemål eller förbestämda kursdagar som du som enskild personer kan söka.

 

Läs vidare...

Home

 

Products

 

Blog

About

 

Contact

LOREM IPSUM

INFORMATION

Mobil: 0700-999805

 

info@perspektivpedagogik.se

 

FA skatt